Aktualności
Absolwenci 2018/2019
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 16 czerwca 2019 22:22Absolwenci 2018/2019

- kliknij by powiększyć -

   

   

   

 

Zdjęcie w powiększeniu 2000x1333 (~1,7 MB)

 
BAL III KLAS
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 czerwca 2019 23:46

 

 
Opłata za posiłki w m-cu czerwcu 2019 r.
Wpisany przez Administrator   

- Opłata za posiłki w m-cu czerwcu 2019 r.

Więcej w dziale stronagłówna/stołówka

 
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 21 LUTEGO 2019 r.
Wpisany przez Administrator   

Z uzasadnionych względów nastąpiła zmiana terminu spotkania z rodzicami.

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas VIII I klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w ogólnym spotkaniu, które odbędzie się dnia 21 lutego 2019r. (czwartek) od godz. 16.30 z następującym porządkiem:

1630 -1700 Spotkanie w sali gimnastycznej szkoły:

- przekazanie rodzicom informacji przez Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Pana Wojciecha Cybulskiego odnośnie rekrutacji tegorocznych absolwentów i wsparcia ich w wyborze dalszej ścieżki kształcenia;

- złożenie rodzicom oferty edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych;

Czytaj więcej...…
 
Materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 grudnia 2018 22:17

1. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców (pdf)

2. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców (word)

3. Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 (pdf)

4. Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 (word)

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODCZAS DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w dniu 2 listopada 2018r.
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 października 2018 23:16

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE

Informuję, że zgodnie z ustaleniami ujętymi w kalendarzu roku szkolnego 2018/2019 oraz rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. (Dz.U. poz. 1603) w dniu 2 listopada 2018r. wprowadzono w pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1. W tym dniu uczniowie mogą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły zgodnie z przygotowaną ofertą tych zajęć.

2. Uczniowie dojeżdżający do szkoły - ze względów organizacyjnych należy zgłosić uczestnictwo w powyższych zajęciach do wychowawcy oddziału do 31.06.2018r.

3. Dzieci oddziału przedszkolnego uczęszczają na zajęcia edukacyjne bez zmian organizacyjnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz

 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na rok szkolny 2018/2019
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 października 2018 21:55

Podczas zebrania Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w dniu 27 września 2018 roku ustaliła Uchwałą nr 8/2018/2019 dobrowolną składkę 35 zł od rodziny na rok szkolny 2018/2019 - klasy I-VIII i klasy III gimnazjalne.

Czytaj więcej...…
 
ZAPROSZENIE NA INAUGURACYJNE SPOTKANIE Z RODZICAMI
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 września 2018 21:06

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas I, II, IV, V, VII, VIII oraz klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia 19 września 2018 r. (środa) i będzie przebiegało według następującego porządku:

Czytaj więcej...…
 
KOMUNIKAT W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dnia 3 września 2018r.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 sierpnia 2018 19:26

ZAPRASZAMY

dzieci oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I, II, IV, V, VII, VIII i klas III gimnazjalnych wraz z rodzicami na Uroczystą Inaugurację Roku Szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.

1. Uczniów klas I, II, IV, V, VII, VIII i klas III gimnazjalnych zapraszamy na spotkania z wychowawcami o godz. 9.00 w salach lekcyjnych, po czym wszyscy udadzą się do sali gimnastycznej, gdzie o godz. 9.20 rozpocznie się uroczystość.

2. Dzieci oddziałów przedszkolnych w tym dniu rozpoczynają zajęcia edukacyjne od godz. 6.30 i również przemieszczą się do sali gimnastycznej przed godz. 9.20 na uroczystą inaugurację roku szkolnego.
3. Podczas uroczystej inauguracji nastąpi między innymi:
- w części oficjalnej akt ślubowania uczniów klas I,
- program artystyczny w wykonaniu uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego i młodzieży gimnazjalnej,
- wręczenie upominków nowym uczniom przyjętym w poczet szkoły,
- spacer uczniów po szkole po zakończeniu części oficjalnej inauguracji wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi.
4. W tym dniu społeczność szkolną obowiązuje strój galowy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
mgr Barbara Taraszkiewicz

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIŁKÓW
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 sierpnia 2018 18:34

W roku szkolnym 2018/2019 stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie posiłków:

- od 3 września 2018 r.(poniedziałek) dla oddziału przedszkolnego

- od 10 września 2018 r. (poniedziałek) dla szkoły podstawowej

Osoby chętne do korzystania z posiłków proszone są o zgłaszanie się do intendenta (pok. 114 księgowość).

Sporządziła: Anna Rydzewska

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU Z BEZPŁATNYCH POSIŁKÓW
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 sierpnia 2018 17:41

Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku z obiadów w stołówce szkolnej. Zapraszam zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów do zapoznania się z warunkami, jakie należy spełnić, aby skorzystać z takiej formy pomocy. W tym celu należy niezwłocznie udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku przy ul. Kolejowej 31 (tel. 87 520 42 33 ) i dokonać niezbędnych formalności, tak by Państwa dziecko mogło jak najszybciej spożywać gorące obiady podczas pobytu w szkole.

            O przyznanie pomocy w formie finansowania uczniom posiłków mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie uczniów pochodzących z rodzin, w których zgodnie z Uchwałą Nr ORN.0007.7.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2014 r. o ustanowieniu programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, dochód na 1 osobę nie przekracza 771,00 netto (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).  

                                                                                                                                                

Barbara Taraszkiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Zmieniony: czwartek, 30 sierpnia 2018 20:05
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODCZAS DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w dniu 1 czerwca 2018r.
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 maja 2018 20:54

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE

Informuję, że zgodnie z ustaleniami ujętymi wkalendarzu roku szkolnego 2017/2018 oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. (Dz.U. poz. 1603) w dniach 1 czerwca 2018r. wprowadzono w pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Czytaj więcej...…
 
List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 24 maja 2018 23:33

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów

 
Egzamin gimnazjalny 2018 - fotorelacja
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 kwietnia 2018 23:52

Egzamin gimnazjalny 2018 - Część humanistyczna

Egzamin gimnazjalny 2018 - Część matematyczno-przyrodnicza

Egzamin gimnazjalny 2018 - Część z języka obcego nowożytnego

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODCZAS DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w dniach 30 kwietnia 2018r. i 2 maja 2018r.
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 kwietnia 2018 13:45

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE

Informuję, że zgodnie z ustaleniami ujętymi w kalendarzu roku szkolnego 2017/2018 oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. (Dz.U. poz. 1603) w dniach 30 kwietnia 2018r. i 2 maja 2018r. wprowadzono w pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Czytaj więcej...…
 
SPOTKANIE Z RODZICAMI 11 kwietnia 2018r. o godz. 17.00 (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 08 kwietnia 2018 22:44

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów rodziców uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy” dnia 11 kwietnia 2018r. (środa) od godz. 1700 z następującym porządkiem:

Czytaj więcej...…
 
OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Wpisany przez Administrator   

 
           

Czytaj więcej...…
 
SPOTKANIE Z RODZICAMI 14 marca 2018r. o godz. 17.00 (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 marca 2018 23:13

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy” dnia 14 marca 2018r. (środa) od godz. 1700.

Czytaj więcej...…
 
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 17 STYCZNIA 2018 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 stycznia 2018 22:00

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas I, IV, VII oraz klas II i III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w ogólnym spotkaniu podsumowującym I półrocze roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się dnia 17 stycznia 2018r. (środa) o godz. 17.00 i będzie przebiegało według następującego porządku:

Czytaj więcej...…
 
SPOTKANIE Z RODZICAMI - 13 GRUDNIA 2017 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 grudnia 2017 01:03

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na spotkania z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w ramach tzw. „Otwartej środy”, które odbędą się 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 17:00 w według następującego porządku:

Czytaj więcej...…
 
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI 15 LISTOPADA 2017 r. (ŚRODA)
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 listopada 2017 18:09

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas I, IV, VII oraz klas II i III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia 15 listopada 2017 r. (środa) i będzie przebiegało według następującego porządku:

Czytaj więcej...…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2