PDF Drukuj Email 

STOŁÓWKA SZKOLNA

                               Galeria:

      

   

 

---------------------------------------------------------------------

Prosimy o uiszczanie opłat za posiłki

najpóźniej do 15 maja 2018 r.
na konto bankowe:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU

26 1020 4724 0000 3302 0007 5028

 

wysokość  Opłaty  za  posiłki

w miesiącu maju 2018 r. wynosi:

- uczniowie: 19 dni x 3,20  = 60,80 zł

oddział przedszkolny: 20 dni x 6,00  = 120,00 zł

- nauczyciele: 19 dni x 7,08 zł = 134,52 zł

- pracownicy administracji i obsługi: 19 dni x 7,65zł = 145,35 zł 

 

---------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU Z BEZPŁATNYCH POSIŁKÓW

 

Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku z obiadów w stołówce szkolnej. Zapraszam zainteresowanych rodziców/ prawnych opiekunów do zapoznania się z warunkami, jakie należy spełnić, aby skorzystać z takiej formy pomocy. W tym celu należy niezwłocznie udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku przy ul. Kolejowej 31 (tel. 87 520 42 33 ) i dokonać niezbędnych formalności, tak by Państwa dziecko mogło jak najszybciej spożywać gorące obiady podczas pobytu w szkole.

            O przyznanie pomocy w formie finansowania uczniom posiłków mogą ubiegać się rodzice/ prawni opiekunowie uczniów pochodzących z rodzin, w których zgodnie z  Uchwałą Nr ORN.0007.7.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2014 r.
o ustanowieniu programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, dochód na 1 osobę nie przekracza 771,00 netto (siedemset siedemdziesiąt jeden zł 00/100).  

                                                                                                                                                  

Barbara Taraszkiewicz
 Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
Im. Mikołaja Kopernika w Olecku

   ---------------------------------------------------------------------

 

 

 ---------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

  

Załącznik 1 - DEKLARACJA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU

Załącznik 2 - DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU

Załącznik 3 - WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU

 

---------------------------------------------------------------------


PRACOWNICY STOŁÓWKI

Rydzewska Anna – starszy intendent

Teresa Małgorzata Milewska – kucharz

Rabkowska Anna – pomoc kuchenna

Kozłowska Helena – pomoc kuchenna

 

Zmieniony: piątek, 04 maja 2018 22:50