Strefa NauczycielaAktualności ze strefy nauczyciela:

 

24.05.2018 (po aktualizacji z Rady Pedagogicznej)  

Podręczniki i podstawa programowa 2018/2019  (wersja on-line - do uzupełnienia)

 

20.05.2018 

Narzędzia klasyfikacji rocznej i końcowej

 

20.04.2018 

Arkusz samooceny nauczyciela zajęć edukacyjnych w tym nauczyciela bibliotekarza za okres od 01.01.2018 r. do 30.04.2018 r.

 

02.02.2018 

Plan Lekcji (nauczycielski) ważny od 05.02.2018r

  

21.11.2017 

● Samoocena po obserwacji zajęć

 

06.11.2017 

● Wyniki z OKE (materiały excel)

Monitorowanie podstawy programowej 2017/2018 (wersja on-line - do uzupełnienia)

 

31.10.2017r

Wyniki egzaminu 2017 (materiały)

 

30.10.2017r

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA ZA 2016-2017 (excel)

 

22.10.2017r

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017- klasy IV i VII oraz gimnazjalne (materiały)

 

09.10.2017r

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów (pdf)

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Login i hasło

do Strefy Nauczyciela dostępne w Sekretariacie Szkoły.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------