Strefa NauczycielaAktualności ze strefy nauczyciela:

 

19.09.2017r

Zajęcia pozalekcyjne (do uzupełnienia)
Oferta projektów edukacyjnych (do uzupełnienia)

 

06.09.2017r

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły -Opracowywanie i ewaluacja

 

01.09.2017r

Plan Lekcji   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Login i hasło

do Strefy Nauczyciela dostępne w Sekretariacie Szkoły.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------