Strefa NauczycielaAktualności ze strefy nauczyciela:

 

08.01.2018 

● Projekt WSO

 

03.01.2018 

● Narzędzia klasyfikacji śródrocznej

 

 

 

21.11.2017 

● Rozporządzenia MEN

● Samoocena po obserwacji zajęć

 

06.11.2017 

● Wyniki z OKE (materiały excel)

Monitorowanie podstawy programowej 2017/2018 (wersja on-line)

 

31.10.2017r

Wyniki egzaminu 2017 (materiały)

 

30.10.2017r

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA ZA 2016-2017 (excel)

 

23.10.2017r

Informacje - Egzamin Gimnazjalny 2018 (materiały)

 

22.10.2017r

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017- klasy IV i VII oraz gimnazjalne (materiały)

 

09.10.2017r

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów (pdf)

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole (pdf)

 

07.10.2017r

Plan Lekcji (nauczycielski) ważny od 09.10.2017r

 

 

19.09.2017r

Zajęcia pozalekcyjne (do uzupełnienia on-line)
Oferta projektów edukacyjnych (do uzupełnienia on-line)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Login i hasło

do Strefy Nauczyciela dostępne w Sekretariacie Szkoły.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------