Strefa NauczycielaAktualności ze strefy nauczyciela:

 

26.06.2019 

PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY 2018/2019

 

 

10.06.2019 - Narzędzia klasyfikacji rocznej i końcowej

Sprawozdanie wychowawcy - klasyfikacja końcowa klas 3 gim 2018/2019, 

Sprawozdanie wychowawcy - klasyfikacja końcowa klas 8 sp 2018/2019

5. Protokół ze spotkania Zespołu Klasowego - rok szkolny
6. Ustalenie oceny zachowania
7. Uzasadnienie oceny zachowania
8. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego
9. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego
+Informacje wychowawcy do klasyfikacji

 

03.06.2019 

Pliki do zapoznania: Ambasador roku, Ambasador szkoły, Animator, Mistrz Kultury

 

28.05.2019 

BEZPIECZNA SZKOŁA Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

 

20.05.2019 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU ROK SZKOLNY 2018/2019

 

14.05.2019 

Wykaz podręczników (do uzupełnienia)

 

12.05.2019 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

 

28.04.2019 

Proszę o wypełnienie arkusza samooceny pracy nauczyciela zajęć edukacyjnych, w tym nauczyciela bibliotekarza za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. do przyznania dodatku motywacyjnego.

Termin złożenia arkusza upływa: 30 kwietnia 2019 r.

 

17.04.2019 

Monitorowanie podstawy programowej klas III gimnazjum (do uzupełnienia)

 

05.04.2019 

Instrukcja Egzamin gimnazjalny
Instrukcja Egzamin ósmoklasisty

 

17.03.2019 

Materiały - SZKOLENIE PZE Egzamin Osmoklasisty 2019
Materiały - SZKOLENIE_PZE_GIMNAZJUM_2019 

 

02.02.2019 

Plan nauczycielski

 

29.01.2019 

4 lutego 2019r. - zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku (informacje)

5 lutego 2019r. - zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku (informacje)

 

16.01.2019 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM ZA WYNIKI W NAUCE LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 

16.01.2019 

Ankieta - badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019

 

09.01.2019 

Narzędzia klasyfikacji śródrocznej

 + informacja o Porządeku prezentacji sprawozdań wychowawców w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej w aspekcie ilościowym i podsumowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:

 

06.01.2019 

Materały dotyczące wprowadzania danych z próbnego egzaminy ósmoklasisty OKE

 

17.12.2018 

Arkusz samooceny nauczyciela zajęć edukacyjnych w tym nauczyciela bibliotekarza
za okres od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

06.12.2018 

Materiały - Jak radzić sobie z probl.wych. z dzieckiem/nastolatkiem

 

25.11.2018

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI

 

30.10.2018 

Do zapoznania materialy - Regulamin i zmiany w KN

 

23.10.2018

Do zapoznania materialy 

 

15.10.2018 

Do zapoznania dokumentacja doradztwa zawodowego na zebranie RP

 

10.10.2018 

materiały - KOMPETENCJE KLUCZOWE - DO ZAPOZNANIA SIĘ (zip)

 

30.09.2018 

Plan nauczycielski

 

23.09.2018 

OBOWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJA WEWNĄTRZSZKOLNA NA ROK 2018-2019

 

08.09.2018 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych (do uzupełnienia - plik on-line)

 

30.08.2018 

Pliki do zapoznania (zip) (kalendarz roku szk., pensum naucz., poradnik rodo, roliczanie godz., warunki wynag.)

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Login i hasło do Strefy Nauczyciela dostępne w Sekretariacie Szkoły.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------