Aktualności
Opłata za posiłki w m-cu czerwcu 2019 r.
Wpisany przez Administrator   

- Opłata za posiłki w m-cu czerwcu 2019 r.

Więcej w dziale stronagłówna/stołówka

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODCZAS DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w dniu 2 listopada 2018r.
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 października 2018 22:16

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE

Informuję, że zgodnie z ustaleniami ujętymi w kalendarzu roku szkolnego 2018/2019 oraz rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. (Dz.U. poz. 1603) w dniu 2 listopada 2018r. wprowadzono w pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1. W tym dniu uczniowie mogą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły zgodnie z przygotowaną ofertą tych zajęć.

2. Uczniowie dojeżdżający do szkoły - ze względów organizacyjnych należy zgłosić uczestnictwo w powyższych zajęciach do wychowawcy oddziału do 31.06.2018r.

3. Dzieci oddziału przedszkolnego uczęszczają na zajęcia edukacyjne bez zmian organizacyjnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz

 
KOMUNIKAT W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dnia 3 września 2018r.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 sierpnia 2018 18:26

ZAPRASZAMY

dzieci oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I, II, IV, V, VII, VIII i klas III gimnazjalnych wraz z rodzicami na Uroczystą Inaugurację Roku Szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.

1. Uczniów klas I, II, IV, V, VII, VIII i klas III gimnazjalnych zapraszamy na spotkania z wychowawcami o godz. 9.00 w salach lekcyjnych, po czym wszyscy udadzą się do sali gimnastycznej, gdzie o godz. 9.20 rozpocznie się uroczystość.

2. Dzieci oddziałów przedszkolnych w tym dniu rozpoczynają zajęcia edukacyjne od godz. 6.30 i również przemieszczą się do sali gimnastycznej przed godz. 9.20 na uroczystą inaugurację roku szkolnego.
3. Podczas uroczystej inauguracji nastąpi między innymi:
- w części oficjalnej akt ślubowania uczniów klas I,
- program artystyczny w wykonaniu uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego i młodzieży gimnazjalnej,
- wręczenie upominków nowym uczniom przyjętym w poczet szkoły,
- spacer uczniów po szkole po zakończeniu części oficjalnej inauguracji wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi.
4. W tym dniu społeczność szkolną obowiązuje strój galowy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
mgr Barbara Taraszkiewicz

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIŁKÓW
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 sierpnia 2018 17:34

W roku szkolnym 2018/2019 stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie posiłków:

- od 3 września 2018 r.(poniedziałek) dla oddziału przedszkolnego

- od 10 września 2018 r. (poniedziałek) dla szkoły podstawowej

Osoby chętne do korzystania z posiłków proszone są o zgłaszanie się do intendenta (pok. 114 księgowość).

Sporządziła: Anna Rydzewska

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU Z BEZPŁATNYCH POSIŁKÓW
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 sierpnia 2018 16:41

Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku z obiadów w stołówce szkolnej. Zapraszam zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów do zapoznania się z warunkami, jakie należy spełnić, aby skorzystać z takiej formy pomocy. W tym celu należy niezwłocznie udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku przy ul. Kolejowej 31 (tel. 87 520 42 33 ) i dokonać niezbędnych formalności, tak by Państwa dziecko mogło jak najszybciej spożywać gorące obiady podczas pobytu w szkole.

            O przyznanie pomocy w formie finansowania uczniom posiłków mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie uczniów pochodzących z rodzin, w których zgodnie z Uchwałą Nr ORN.0007.7.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2014 r. o ustanowieniu programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, dochód na 1 osobę nie przekracza 771,00 netto (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).  

                                                                                                                                                

Barbara Taraszkiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Zmieniony: czwartek, 30 sierpnia 2018 19:05
 
ZAPROSZENIE – Oddział przedszkolny
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 sierpnia 2018 21:17

Rodziców/opiekunów dzieci zapisanych na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się dnia 20 sierpnia 2018r. o godz. 15.30 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, ul. Słowiańska 1.

Dzieci również serdecznie zapraszamy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz

 
SZANOWNI RODZICE DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO!
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 czerwca 2018 19:36

Zgodnie z Zarządzeniem Nr ORN.005072.2018 Burmistrza Olecka  z dnia 8 czerwca 2018r. przerwa wakacyjna w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku trwa od 1.07.2018 r. do 31.07.2018 r.

W tym czasie funkcjonuje oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku.

W miesiącu sierpniu 2018r. z zajęć edukacyjnych w naszej szkole mogą skorzystać dzieci, których rodzice zgłoszą pobyt w oddziale przedszkolnym. Wypełnioną informację rodzic/prawny opiekun składa u nauczycielek oddziału w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2018 r.

Zapraszam  do złożenia załączonej informacji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Barbara Taraszkiewicz

SZANOWNI RODZICE DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO!

Zmieniony: piątek, 10 sierpnia 2018 20:57
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODCZAS DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w dniach 30 kwietnia 2018r. i 2 maja 2018r.
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 kwietnia 2018 12:45

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE

Informuję, że zgodnie z ustaleniami ujętymi w kalendarzu roku szkolnego 2017/2018 oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. (Dz.U. poz. 1603) w dniach 30 kwietnia 2018r. i 2 maja 2018r. wprowadzono w pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Czytaj więcej...…
 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na rok szkolny 2017/2018
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 października 2017 19:54

Podczas zebrania Rady Rodziców Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Olecku w dniu 31 sierpnia 2017 roku (PROTOKÓŁ Nr 6/2016/2017) Zarząd Rady Rodziców podjął decyzję o wybraniu oferty Inter Risk ze składką 36 zł dla dzieci oddziału przedszkolnego oraz 40 zł dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na rok szkolny 2017/2018.

Ofertę uznano za  najbardziej korzystną z punktu widzenia ucznia.

Barbara Taraszkiewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

 
Stołówka - informacje.
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 września 2017 21:53

 

 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU Z BEZPŁATNYCH POSIŁKÓW
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 września 2017 21:51

Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku z obiadów w stołówce szkolnej.

Czytaj więcej...…
 
Plan Lekcji 2017/2018
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 03 września 2017 23:00

Plan Lekcji 2017/2018 w formie elektronicznej został umieszczony na stronie.

Plan ważny od 04.09.2017r

 

Plik do pobrania w dziale >Strona Główna -> plan lekcji 2017/2018<
Plan zajęć dla nauczycieli dostępny w strefie nauczyciela.