V Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku PDF Drukuj Email
wtorek, 10 stycznia 2012 12:01

Regulamin

V Szkolnego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku dla klas I-II

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

w roku szkolnym 2011/2012

I. Cele konkursu:

· przybliżenie sylwetki wielkiego Polaka;

· wyzwolenie w uczniach zdolności tworzenia, rozwijania twórczego myślenia;

· kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;

· kształcenie umiejętności analizowania różnych źródeł informacji;

· uświadomienie praktycznego znaczenia wiedzy astronomicznej.

· integracja społeczności szkolnej poprzez rozwój tradycji szkoły;

II. Zasady uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-II Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

Etap I – eliminacje szkolne – test pisemny; termin realizacji - 19 stycznia 2012 r.

Etap II – turniej finałowy – udział 4 najlepszych drużyn klasowych wyłonionych w eliminacjach szkolnych; każdy zespół reprezentuje 3 zawodników; termin realizacji - 17 luty 2012 r.

 

 

 

III. Zakres tematyczny:

· znajomość życiorysu, twórczości i dokonań Mikołaja Kopernika;

· umiejscowienie życia i twórczości Mikołaja Kopernika na tle historii Polski;

· wkład Mikołaja Kopernika w rozwój europejskiej nauki;

· znajomość podstawowych pojęć i zjawisk astronomicznych;

· znajomość historii budynku oraz tradycji Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Słowiańskiej 1 w Olecku;

IV. Literatura:

· podręczniki do historii, fizyki i astronomii, geografii obowiązujące w naszym gimnazjum;

· strony w Internecie, np.: www.astronomia.pl; www.kopernik.org.pl

· S. Szostakowski O Mikołaju Koperniku; A. Nowicki Kopernik człowiek odrodzenia; M. Biskup, J. Dobrzycki Mikołaj Kopernik uczony i obywatel; J. Sikorski Prywatne życie Mikołaja Kopernika; S. R. Brzostkiewicz Mikołaj i Kopernik i jego nauka;

· praca monograficzna autorstwa pana Konrada Wiśniewskiego dostępna na stronie internetowej szkoły (zakładka Historia: Historia szkoły)

V. Miejsce konkursu:

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

VI. Osoby realizujące zadanie: Konrad Wiśniewski, Wojciech Jegliński

Zmieniony: czwartek, 12 stycznia 2012 23:19