Realizacja VI edycji Projektu "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 listopada 2017 20:09

Projekt 355/2016-2017 /M „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

Szkoła   Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filią  w Olecku, ORE i MSZ  przy realizacji VI edycji Projektu "Edukacja globalna.Liderzy edukacji na rzecz rozwoju".

 

Szkolny Lider Edukacji Globalnej:

Agnieszka Baranowska - Moroz

Skład Zespołu nauczycieli EG:

Elżbieta Orlik – Gogacz

Wojciech Jegliński

Marzena Elżbieta Kamińska – Kopiczko

Dorota Włodarska

Bogumiła Bajbak

Grzegorz Romotowski

Jan Najechalski

Tomasz Katana

Anna Kaczor

Nasze działania:

- przeprowadzenia 20 godzin zajęć w szkole z zakresu edukacji globalnej

- organizacja Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „Przyszłość świata zależy od nas!” w dniach 18 – 26.11.2017

- spotkanie uczniów z wolontariuszką

- gazetki, pogadanki na temat celów zrównoważonego rozwoju

- lekcje ze specjalistami w określonych dziedzinach( nadleśnictwo, oczyszczalnia ścieków).

Edukacja globalnato część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przezuświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

 • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk
 • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę
 • przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
 • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa
 • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
 • poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju
 • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa

U podstaw edukacji globalnej leżą wartości:

 • godność
 • sprawiedliwość
 • solidarność
 • równość
 • pokój
 • wolność

Więcej informacji na temat aktualnych działań podejmowanych przez Szkoły Liderów Edukacji Globalnej znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcie