Prośba o głosy... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 października 2017 14:21

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele Szkoły Podstawowej Nr 5

przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku

Przystąpiliśmy do konkursu „Wzorowa łazienka”, którego organizatorem jest firma „Domestos”.

Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych. Aby być uczestnikiem konkursu, przesłaliśmy prace plastyczne dzieci w w/w temacie. Do wygrania jest kwota 30.000zł. z przeznaczeniem na remont łazienek, zaś 100 szkół z największą liczbę punktów otrzyma zapas środków czystości.

Głosowanie na szkołę odbywa się drogą internetową i trwa do 30 listopada 2017 roku. Liczba Głosów Standardowych możliwa do oddania z jednego adresu email jest ograniczona do 1 na dobę.

Niewątpliwą korzyścią dla uczestników wyrównującą szanse jest sposób liczenia głosów, który wyrównuje szanse szkół małych.

By oddać głos należy wejść na stronę wzorowalazienka.pl wpisać nazwę miasta: Olecko, wybrać szkołę: Szkoła Podstawowa Nr 5 i oddać głos potwierdzając kodem otrzymanym na swego e-meila.

Istnieją dwa rodzaje głosów: głosy standardowe oraz głosy z paragonami:

a) głosy standardowe to głosy oddawane na stronie internetowej, jeden Głos standardowy = 1 głos, który przeliczany jest na Punkty

b) głosy z paragonami: jeden Głos z paragonem = 20 głosów, które przeliczane są na Punkty. Głosujący oddając 1 (słownie: „jeden”) głos może przyznać ich 20 (słownie: „dwadzieścia”) poprzez każdorazowe wykonanie łącznie następujących czynności: a) zakupienie w okresie od 1.09.2017 r. do 30.11.2017 r. produktu Domestos i zachowanie paragonu, z którego treści wynikać będzie dokonanie zakupu produktu Domestos. Dane paragonu podaje się podczas głosowania na stronie internetowej.

Liczba wszystkich głosów na daną galerie szkoły jest dzielona przez liczbę uczniów w danej szkole, która została podana podczas rejestracji w Programie. Iloraz liczby głosów przez liczbę uczniów daje wynik, który jest liczbą Punktów które zdobyła szkoła w głosowaniu. Na podstawie liczby Punktów jest publikowany ranking szkół na stronie internetowej. Galerie szkół, które zdobyły najwięcej Punktów zostaną nagrodzone Nagrodami I stopnia.

Ostateczna Lista Laureatów Programu zostanie opublikowana na Stronie Internetowej do dnia 19.12.2017 r.

Dziękuję w imieniu Dzieci